Tuottavuutta vaikka mystiikkaa

 

Teemme yrityksellesi selkeän etenemismallin

Valitse aihe ja klikkaa

 

laatu
LAATU
Toimitusaika
TOIMITUSAIKA
Kustannus
KUSTANNUS
Joustavuus
JOUSTAVUUS
Ota yhteyttä hannu.villanen@prosessitaito.fi
ULOS KRIISISTÄ
Tuote/palvelu vastaamaan speksejä
Prosessit toleranssien sisään
Prosessi lähemmäs keskiarvoa
Pienennä: prosessin vaihtelu
Nopeuta: reagointi vaihteluun
Nopeuta: mittaus/ongelmanratk.
Toimitusaika luvatuksi
Vähennä: odotus vaiheiden välillä
Pienennä: valmistuksen eräkoko
Pienennä: kuljetuserien koko
Siirrä kunnossapitoa käyttäjille
Paranna: ajoituksen täsmällisyys
Ota kustannukset haltuun
Välittömän työn kustannukset
Välillisen työn kustannukset
Alihankinnan kustannukset
Töiden kestoaikojen vaihtelu
Paranna: ajoituksen täsmällisyys
Tee joustavuudesta kilpailuetu
Monitaitoisuus ja tehtäväkierto
Tiedon saanti ja visuaalisuus
Hankintojen saanti paikalle
Koneiden käytettävyys
Ajoituksen täsmällisyys
Ota yhteyttä hannu.villanen(at)prosessitaito.fi

Tuottavuutta ja läpäisyä voidaan parantaa
karkeasti kolmella eri tavalla:

1. Vähennetään tuotteiden ja toimintojen vaihtelua
2. Vähennetään hukkaa ja tuhlausta. Tehdään vain oikeaan tarpeeseen
3. Avarretaan tilaus-toimitusprosessin pullonkauloja

Tuottavuuskorjaamon koetellut askelmerkit auttavat jäsentämään, mitä ja missä järjestyksessä kannattaa edetä.
Kiteytämme tilanteenne yhteistyössä kanssanne. Karsimme mystiikan pois projekteina, joilla on selkeät tavoitteet ja valvontapisteet.
Saatte jatkuvaan käyttöön välineet parantaa tuottavuutta, kapasiteettia sekä tuotteiden ja toiminnan laatua.
Teemme realistisen toimintasuunnitelman, joka ottaa huomioon ihmisten osaamisen ja käytettävissä olevan ajan.
Toteutuksessa pidetään huoli siitä, että tehtävät eivät hautaudu muiden tehtävien alle.

Paranna tuottavuutta

Ota yhteyttä, niin sovitaan teille soveltuvin etenemistapa.

Tuottavuuskorjaamo alkaa yrityksen tilanteen tunnistamisesta

Mahdollinen kassakriisi tai vakava kannattavuusongelma kartoitetaan ensin.
Jos maksuvalmius ja toiminta muuten on valmis jäntevään tuottavuuden kehittämiseen, aloitamme ulkoisen ja sisäisen laadun toimenpiteillä.